Monday, 28 May 2012

DAFTAR ISTILAH SOSIOLONGUISTIK

Berikut merupakan daftar kata yang saya peroleh berkaitang dengan bidang sosiolingusitik:-

Perkataan
Definisi
Bahasa Vernakular
Penggunaan bahasa yang dipertuturkan oleh sesuatu golongan atau kaum dalam masyarakat.
Bahasa Inklusif
Bahasa yang ditempatkan di atas sesebuah bahasa atau beberapa jenis bahasa yang sedia ada (bahasa utama).
Bahasa Rasmi
Bahasa yang digunakan untuk urusan pentadbiran dan rasmi dalam sesebuah negara.
Lingua Franca
Bahasa yang terdapat dalam kawasan pertembungan bahasa yang intensif yang digunakan oleh penutur-penutur bahasa daripada pelbagai komuniti bahasa sebagai bahasa perantara sepunya dalam komunikasi.
Bahasa Pijin
Bahasa campuran antara dua atau lebih bahasa.
Bahasa Kreol
Bahasa pijin yang telah menjadi bahasa pertama atau ibunda (percampuran antara bahasa penjajah dengan bahasa peribumi).
Bahasa Koine
Bahasa yang digunakan oleh semua orang dalam satu wilayah atau daerah (lingua franca).
Bahasa Eksklusif
Bahasa yang digunakan dalam kelompok tertentu sama ada dalam kelompok pekerjaan, puak atau subetnik.
Bahasa Arkaik
Bahasa kuno yang telah mati dan tidak berkembang lagi.
Bilingualisme
Seseorang yang mengetahui dan menguasai 2 bahasa serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
Multilingualisme
Bahasa yang dituturkan oleh pelbagai etnik yang memiliki bahasanya sendiri.
Asimilasi
Bahasa yang digunakan oleh generasi seterusnya apabila berpindah ke tempat tersebut dan tidak lagi menggunakan bahasa ibunda mereka.
Dwiglosia/diglosia
Penggunaan 2 bahasa yang berlainan atau 2 kelainan bahasa yang mana satu bahasa itu tinggi, rasmi, dan formal, manakala bahasa yang satu lagi rendah, tidak rasmi, dan basahan.
Setia Bahasa
Sikap penutur yang positif terhadap sesuatu bahasa.
Sosiolinguistik
Kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat (dalam konteks sosial dan budaya).
Sosiologi Bahasa Deskriptif
Pola penggunaan bahasa sosial serta tingkah laku dan sikap terhadap bahasa yang diterima umum untuk rangkaian sosial dan masyarakat tertentu.
Sosiologi Bahasa Dinamik
Mengapa dan bagaimana penggunaan bahasa dan tingkah laku dalam organisasi sosial yang berlainan dalam rangkaian sosial atau masyarakat yang sama dalam dua keadaan yang berbeza.
Mikrososiolinguistik
Kajian tentang hubungan antara struktur linguistik dan struktur sosial pada paras interaksi bersemuka.
Makrolinguistik
Menumpukan perbahasan dan kerja pada populasi yang banyak, institusi kebangsaan, dan dasar bahasa di peringkat kebangsaan.

Friday, 4 May 2012

SITUASI 40 : PISANG GORENG ATAU GORENG PISANG?


Pada entri saya yang terakhir ini, saya ingin berkongsi satu peristiwa yang pernah saya alami. Peristiwa berkisar tentang penggunaan hukum DM. Peristiwa ini berlaku sewaktu saya ingin membeli kuih-muih yang dijual oleh seorang makcik. Pada waktu itu terdapat dua orang pelanggan yang saya kira merupakan kawan baik. Perkara yang melucukan saya ialah persoalan yang ditimbulkan oleh mereka apabila ingin membeli pisang goreng.

Si A : Makcik saya nak goreng pisang seringgit.
Si B : Bukan goreng pisang la, tapi pisang goreng.
Si A : Eh, goreng pisang la.

           Situasi yang berlaku ini membuatkan saya terfikir, goreng ke pisang goreng. Oleh itu, saya cuba menyemak kembali maksud sebenar kedua-dua perkataan tersebut berdasarkan hukum D-M. D bermaksud yang diterangkan iaitu menjadi unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama. M pula bermaksud menerangkan dan iaitu unsur penerang yang hadir pada kedudukan kedua. Justeru, perkataan yang betul bagi ialah pisang goreng kerana ianya menunjukkan bahawa pisang itu telah digoreng. Goreng pisang itu pula bermaksud seseorang yang sedang menggoreng pisang. Kesimpulannya, situasi yang berlaku ini secara tidak langsung menambahkan pengetahuan saya mengenai hukum D-M. 
 

Thursday, 3 May 2012

SITUASI 39 : BAHASA RAHSIA


Sewaktu di bangku sekolah dahulu, saya dan kawan-kawan suka menggunakan bahasa rahsia sewaktu bersembang. Bahasa rahsia merupakan bentuk bahasa yang hanya difahami oleh kami sahaja. Hal ini bermakna segala perkara yang kami perkatakan agak sukar untuk difahami oleh orang lain. Oleh itu, kami bebas untuk berbual tentang apa-apa sahaja tanpa perlu menyinggung perasaan orang lain atau diketahui orang lain. Contoh bahasa rahsia yang kami gunakan ialah:

Askusa taksa suskasa deskasa disasa.

Maksudnya:

“Aku tak suka dekat dia”

                Oleh itu, berdasarkan penggunaan bahasa rahsia, kami bebas untuk menyatakan ketidakpuasaan hati kami mengenai sesiapa sahaja tanpa rasa takut jika menyinggung perasaannya. Justeru, saya berpendapat bahawa bahasa rahsia ini sangat unik kerana hanya golongan tertentu sahaja yang dapat memahami maksud yang cuba disampaikan.

Wednesday, 2 May 2012

SITUASI 38 : "TERLAJAK PERAHU BOLEH DI UNDUR, TERLAJAK KATA BURUK PADAHNYA"


“Terlajak perahu boleh diundur,terlajak kata buruk padahnya.” Peribahasa ini sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Maksud peribahasa ini ialah kita perlulah menjaga tutur kata supaya tidak mendatangkan masalah pada masa akan datang. Hal ini bermaksud, apabila kita ingin berbicara, kita kena pastikan perkara yang kita ingin katakan itu kena pada tempatnya. Oleh itu, kita sebagai orang Melayu sentiasa diingatkan supaya tidak mengumpat atau memperkata tentang keburukan seseorang kerana keadaan ini secara tidak langsung akan mengaibkan mereka dan akhirnya berlaku pemusuhan sehingga boleh memutuskan ikatan silaturrahim sesama manusia. 

Justeru, benarlah kata orang dahulu, jagalah adab sopan dan tutur kata sewaktu berbicara kerana ianya akan mendatangkan keburukan kepada diri kita pada masa akan datang. Peliharalah lidah kita daripada memperkatakan sesuatu yang tidak betul, kerana ianya boleh memporak-perandakan kehidupan kita.

Tuesday, 1 May 2012

SITUASI 37 : LOGHAT


Setiap negeri di negara ini mempunyai loghat atau cara percakapan yang berbeza. Hanya orang yang berasal dari negeri itu sahaja yang kadang-kala memahami perkara yang diungkapkannya itu. Oleh itu, bagi orang yang bukan berasal dari negeri tersebut menjadi satu masalah baginya untuk memahami perkara yang sedang diperkatakan itu. Contohnya, dalam satu perkataan terdapat pelbagai cara atau bunyi perkataan itu disebut. Antaranya:


Bahasa standard
Perak
Negeri Sembilan
Utara
Kelantan
apa
apɛ
apɔ
apa
gapo
pergi
pərgi
poyi
pi
gi
awak
komə
jang
hang
demo

       Oleh itu, dapat dinyatakan bahawa setiap negeri mempunyai loghat atau dialek yang berbeza. Perbezaan ini secara tidak langsung telah menunjukkan betapa uniknya Malaysia kerana mempunyai kepelbagaian bahasa.


Monday, 30 April 2012

SITUASI 36 : PERANCANGAN BAHASA


Perancangan bahasa bermaksud satu usaha yang telah dilakukan untuk memupuk atau menaik taraf bahasa kepada sesuatu yang lebih maju. Perancangan bahasa ini terbahagi kepada dua iaitu perancangan taraf dan perancangan korpus.
               Perancangan taraf ialah memberikan taraf kepada bahasa Melayu iaitu menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa pengantar.

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah menjadi bahasa penyatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum.
Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Menyediakan ruang yang cukup luas bagi bahasa Melayu untuk berkembang dalam bidang-bidang profesional seperti pentadbiran, pengurusan, undang-undang, ekonomi, dan lain-lain.
Bahasa Melayu juga telah dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat pengajian tinggi.

      Perancangan korpus pula merujuk kepada campur tangan dalam bentuk-bentuk sesebuah bahasa. Perancangan korpus ini telah dilakukan  dalam bidang ejaan, peristilahan (kosa kata khusus), kosa kata umum, tatabahasa, sebutan dan laras bahasa. Contohnya:-

Pemilihan tulisan seperti Akta Bahasa 1963 telah menetapkan bahasa rumi sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu.
Sistem Ejaan Rumi bahasa Melayu telah dilancarkan penggunaannya oleh YAB Tun Abdul Razak pada 16 Ogos 1972.
Sebutan baku yang telah disytiharkan penggunaannya pada tahun 1988.
Usaha untuk menambahkan perbendaharaan kata bahasa Melayu.

       Oleh itu, dapat dinyatakan bahawa perancangan bahasa merupakan satu usaha untuk terus memartabatkan dan mengangkat bahasa Melayu supaya dikenali di mata dunia.Friday, 27 April 2012

SITUASI 35 : BAHASA SINDIRAN


Bahasa sindiran ialah perkataan yang ditujukan kepada seseorang secara berkias. Hal ini bermaksud perkara yang disampaikan kepada seseorang itu tidak dinyatakan secara terus tetapi dikias-kias atau diarahkan kepada perkara lain. Bahasa sindiran boleh diungkapkan dalam bentuk frasa, ayat, dan pantun. Biasanya, bahasa sindirian yang digunakan ini sering kali diharapkan dapat difahami oleh orang yang disindir. Contoh bahasa sindiran ialah:

“Nampak mendung sahaja hari ini, hari pun dah lama tak hujan!

Ayat di atas ditujukan kepada seseorang yang berwajah muram atau masam sahaja.

         Oleh itu, saya berpendapat bahawa bahasa sindiran ini boleh mengelakkan seseorang terasa hati apabila kita bercakap secara terus dengannya. Apabila kita menggunakan bahasa sindiran, secara tidak langsung akan melahirkan rasa lucu kepada mereka yang mendengar dan memahaminya sekiranya ayat yang digunakan tidak terlalu melampau.

Thursday, 26 April 2012

SITUASI 34 : PERBEZAAN MAKSUD PERKATAAN


“What are you doing, mum?”

Perkataan ‘you’ dalam bahasa Melayu bermaksud ‘kamu atau awak.’ Oleh itu, apabila kita menukar ayat tersebut di dalam bahasa Melayu ianya akan menjadi:-

Apa yang awak sedang lakukan, mak?”

          Namun begitu, dalam bahasa Melayu kita tidak boleh menggunakan kata ganti nama diri ‘kamu’ apabila berbual dengan ibu bapa atau orang tua kerana ianya akan dianggap sebagai kurang sopan. Dalam bahasa Inggeris, penggunaan perkataan ‘you’ tidak menjadi kesalahan kerana sistem bahasanya memang sudah demikian rupa. Justeru, apabila kita ingin menukar ayat tersebut dalam bahasa Melayu, ayat tersebut akan menjadi:-

“Apa yang mak sedang lakukan?”

            Oleh itu, dalam sesuatu ayat kita haruslah mengetahui penggunaan perkataan yang digunakan itu bersesuaian dengan penutur yang akan menuturkannya.

Wednesday, 25 April 2012

SITUASI 33 : UJARAN DALAM KESANTUNAN BERBAHASA


Ujaran juga merupakan kesantunan berbahasa. Perkara yang kita ujarkan sama ada secara lisan mahupun tulisan iaitu melalui pesanan ringkas (SMS) juga boleh dinilai tahap kesantunan berbahasa. Namun begitu, melalui lisan kita boleh tahu tahap kesantunan berbahasa seseorang berdasarkan nada yang digunakan. Tetapi, melalui tulisan kita tidak boleh mengetahui sama ada ujaran yang dinyatakan itu bersifat arahan atau tidak kerana tidak mempunyai nada. Contohnya seperti yang dinyatakan oleh Puan Husna sewaktu di dalam kelas, yang mana seorang pekerja mengantar SMS kepada rakan sekerjanya yang mana mereka berada dalam status sosial yang sama, iaitu:

“Minta datang ke bilik saya pada pukul 2 petang.”

             Berdasarkan ayat tersebut, ujaran yang diungkapkan itu seolah-olah satu arahan yang perlu dipatuhi sedangkan mereka adalah rakan. Oleh itu, ujaran yang sesuai digunakan ialah:

“Minta tolong datang ke bilik saya lebih kurang pukul 2 petang.”

Tuesday, 24 April 2012

SITUASI 32 : RUJUKAN KEHORMAT


Rujukan kehormat termasuk juga dalam sistem sapaan dalam bahasa Melayu. Rujukan hormat ialah frasa yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang kehormat. Pengetahuan terhadap rujukan hormat sangat penting bagi semua orang kerana ianya juga merujuk kepada aspek kesantunan berbahasa. Sekiranya kita tersalah menggunakan rujukan kehormat, maka secara tidak langsung boleh dianggap sebagai kurang beradab. Antara contoh rujukan kehormat beserta orang yang disapa ialah:

Rujukan kehormat
Orang yang disapa
Kebawah Duli Yang Maha MuliaSeri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong
Duli Yang Maha Mulia
Sultan, Sultanah, Raja Perempuan
Yang Amat Berbahagia
Tun dan Toh Puan
Yang Berbahagia
Tan Sri, Datuk, Profesor, Doktor
Yang Arif
Hakim
Yang Amat Arif
Ketua Hakim Negara
Yang Berhormat
Wakil rakyat, menteri, timbalan menteri, setiausaha parlimen, Ahli Dewan Rakyat
Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri
Yang Berusaha
Ketua Jabatan tanpa gelaran

        Penggunaan rujukan kehormat yang digunakan kepada orang yang disapa perlulah betul dan tepat. Hal ini demikian kerana telah berlaku satu peristiwa yang mana pengacara majlis telah menggunakan rujukan kehormat Yang Berbahagia untuk merujuk kepada seorang ketua jabatan tanpa gelaran yang mana rujukan kehormat yang sepatutnya adalah Yang Berusaha. Setelah beliau mendengar rujukan kehormat yang diberikan kepadanya, beliau berkata bahawa ‘Selepas ini kenalah saya bertanding dalam pilihanraya’.  Merujuk kepada situasi tersebut, secara tidak langsung ianya telah mencacatkan majlis tersebut dan kemungkinan telah meyinggung perasaan orang yang disapa. Oleh itu, penggunaan rujukan kehormat yang betul perlulah dikenal pasti terlebih dahulu sebelum ianya digunakan.

Monday, 23 April 2012

SITUASI 31 : RUMUS ALTERNASI DALAM KESANTUNAN BERBAHASA


Dalam rumus alternasi, seseorang akan memilih salah satu daripada pasangan seperti antara kanak-kanak atau orang dewasa, diketahui namanya atau tidak, bergelar atau tidak, tua atau muda, di dalam suasana status yang menonjol atau tidak, dan berpangkat atau tidak. Rumus alternasi ini akan saya kaitkan dengan situasi yang tidak mengamalkan kesantunan berbahasa. Oleh itu, saya telah menggunakan interaksi antara golongan muda dan golongan tua yang tidak mempunyai kesopanan dalam berbahasa.
       Golongan muda kini dilihat sudah hilang rasa homatnya kepada golongan tua. Keadaan ini berlaku tidak kira dari segi pertuturan mahupun perbuatan. Dari segi pertuturan, kita sendiri boleh lihat bagaimana orang muda menggunakan kata ganti nama diri mereka sewaktu berbicara dengan orang yang lebih tua. Contohnya:

‘Mak aku nak duit belanja lebih hari ni sebab nak beli buku’.

          Berdasarkan contoh tersebut, penggunaan kata ganti nama diri ‘aku’ itu langsung tidak sesuai digunakan apatah lagi apabila kita berbicara dengan ibu bapa kita. Bagi pendapat saya, penggunaan kata ganti nama diri ‘aku’ itu terlalu kasar dan ianya perlu ditukar dengan kata ‘saya’ yang lebih bersifat sopan.
    Dari segi perbuatan pula, situasi yang tidak mengamalkan kesantunan berbahasa adalah sewaktu menggunakan perkhidmatan awam seperti ‘LTR’ yang mana golongan muda tidak memberi laluan atau ruang untuk golongan tua  untuk duduk. Mereka lebih gemar membuat hal sendiri tanpa memperdulikan kewujudan insan lain yang lebih berhak untuk duduk. Keadaan ini jelas memaparkan sikap atau perbuatan mereka yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada golongan itu. Oleh itu, diharapkan keadaan seperti ini dapat diubah seperti bak kata pepatah ‘Yang tua dihormati, yang muda disayangi’.
                    

Friday, 20 April 2012

SITUASI 30 : ‘YANG TUA DIHORMATI, YANG MUDA DISAYANGI"


‘Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi’. Berdasarkan peribahasa di atas, muncul satu persoalan dibenak fikiran saya. Adakah masih relevan lagi peribahasa tersebut digunapakai pada zaman ini? Saya berpendapat bahawa amalan yang dilakukan berdasarkan peribahasa tersebut sudah lama diabai dan terabai. Hal ini demikian kerana sikap generasi muda yang sudah hilang rasa hormat dan sopannya kepada generasi tua. Contohnya mereka akan mengeluarkan kata-kata kesat tanpa memikirkan hati dan perasaan orang yang lebih tua daripada mereka. Suasana seperti ini sering kali kita lihat dalam konteks keluarga yang mana si anak akan bersikap kurang ajar dengan ibu bapa mereka. Apabila difikirkan kembali, mana perginya sikap hormat-menghormati mereka terhadap orang tua yang sudah membesarkan mereka dengan penuh kasih-sayang sehingga sanggup mengeluarkan kata-kata kesat dan meninggikan suara mereka.
                Suasana seperti ini bukan sahaja berlaku di dalam institusi keluarga, malah kita akan dapat melihat ianya berlaku di persekitaran kita. Contohnya pada zaman dahulu apabila kita ingin melintas dihadapan orang tua kita akan membongkokkan sedikit badan kita untuk menunjukkan tanda hormat. Namun kini situasi seperti itu jarang sekali untuk kita lihat yang mana yang muda akan lalu-lalang sesuka hati dihadapan orang tua tanpa ada rasa hormat.
                Adakah keadaan seperti ini akan terus berlaku? Bagaimanakah generasi pada masa akan datang akan dapat terus mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sekiranya generasi yang ada kini seolah-olah cuba untuk menghakis amalan tersebut dalam diri mereka. Justeru, saya berharap agar persepsi tersebut dapat diubah kerana kita sebagai orang Timur dikenali sebagai mereka yang kaya dengan adat dan sopan santunnya.