Wednesday, 18 April 2012

Situasi 28 : Homograf


Kita sering kali keliru untuk menyebut perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi membawa makna yang berbeza. Perkataan yang mempunyai ejaan yang sama mempunyai sebutan dan makna yang berbeza dikenali sebagai homograf. Pemasalahan timbul apabila kita sukar untuk membaca perkataan tersebut sekiranya kita tidak membacanya secara menyeluruh kerana jika kita tidak berbuat demikian, maka mesej yang ingin disampaikan tidak akan kita fahami. Namun begitu, dari segi lisan masalah seperti ini tidak akan timbul kerana ianya  memang sangat berbeza dan kita sendiri boleh membezakannya walaupun mempunyai ejaan yang sama. Oleh itu, dapat dinyatakan bahawa dari segi tulisan perkataan yang tergolong dalam homograf ini memang sukar untuk difahami berbanding lisan. Hal ini demikian kerana ianya sama dari segi perkataan dan berbeza dari segi sebutan. Justeru, ianya sangat mudah untuk dikenal pasti apabila perkataan tersebut disebut. Contoh perkataan yang tergolong dalam homograf ialah:
   
  1) Sepak      
                                        
          perbuatan menendang              perbuatan menampar 
                    
 2)  Rendang            
         
                    nama masakan                         pohon yang rimbun

  3) Semak                               
                                  
          periksa dengan teliti                         kawasan belukar

  4) Perang               
          
                   sengketa                                                warna 
                                

  

No comments:

Post a Comment