Monday, 30 April 2012

SITUASI 36 : PERANCANGAN BAHASA


Perancangan bahasa bermaksud satu usaha yang telah dilakukan untuk memupuk atau menaik taraf bahasa kepada sesuatu yang lebih maju. Perancangan bahasa ini terbahagi kepada dua iaitu perancangan taraf dan perancangan korpus.
               Perancangan taraf ialah memberikan taraf kepada bahasa Melayu iaitu menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa pengantar.

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah menjadi bahasa penyatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum.
Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Menyediakan ruang yang cukup luas bagi bahasa Melayu untuk berkembang dalam bidang-bidang profesional seperti pentadbiran, pengurusan, undang-undang, ekonomi, dan lain-lain.
Bahasa Melayu juga telah dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat pengajian tinggi.

      Perancangan korpus pula merujuk kepada campur tangan dalam bentuk-bentuk sesebuah bahasa. Perancangan korpus ini telah dilakukan  dalam bidang ejaan, peristilahan (kosa kata khusus), kosa kata umum, tatabahasa, sebutan dan laras bahasa. Contohnya:-

Pemilihan tulisan seperti Akta Bahasa 1963 telah menetapkan bahasa rumi sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu.
Sistem Ejaan Rumi bahasa Melayu telah dilancarkan penggunaannya oleh YAB Tun Abdul Razak pada 16 Ogos 1972.
Sebutan baku yang telah disytiharkan penggunaannya pada tahun 1988.
Usaha untuk menambahkan perbendaharaan kata bahasa Melayu.

       Oleh itu, dapat dinyatakan bahawa perancangan bahasa merupakan satu usaha untuk terus memartabatkan dan mengangkat bahasa Melayu supaya dikenali di mata dunia.No comments:

Post a Comment