Thursday, 26 April 2012

SITUASI 34 : PERBEZAAN MAKSUD PERKATAAN


“What are you doing, mum?”

Perkataan ‘you’ dalam bahasa Melayu bermaksud ‘kamu atau awak.’ Oleh itu, apabila kita menukar ayat tersebut di dalam bahasa Melayu ianya akan menjadi:-

Apa yang awak sedang lakukan, mak?”

          Namun begitu, dalam bahasa Melayu kita tidak boleh menggunakan kata ganti nama diri ‘kamu’ apabila berbual dengan ibu bapa atau orang tua kerana ianya akan dianggap sebagai kurang sopan. Dalam bahasa Inggeris, penggunaan perkataan ‘you’ tidak menjadi kesalahan kerana sistem bahasanya memang sudah demikian rupa. Justeru, apabila kita ingin menukar ayat tersebut dalam bahasa Melayu, ayat tersebut akan menjadi:-

“Apa yang mak sedang lakukan?”

            Oleh itu, dalam sesuatu ayat kita haruslah mengetahui penggunaan perkataan yang digunakan itu bersesuaian dengan penutur yang akan menuturkannya.

No comments:

Post a Comment