Wednesday, 25 April 2012

SITUASI 33 : UJARAN DALAM KESANTUNAN BERBAHASA


Ujaran juga merupakan kesantunan berbahasa. Perkara yang kita ujarkan sama ada secara lisan mahupun tulisan iaitu melalui pesanan ringkas (SMS) juga boleh dinilai tahap kesantunan berbahasa. Namun begitu, melalui lisan kita boleh tahu tahap kesantunan berbahasa seseorang berdasarkan nada yang digunakan. Tetapi, melalui tulisan kita tidak boleh mengetahui sama ada ujaran yang dinyatakan itu bersifat arahan atau tidak kerana tidak mempunyai nada. Contohnya seperti yang dinyatakan oleh Puan Husna sewaktu di dalam kelas, yang mana seorang pekerja mengantar SMS kepada rakan sekerjanya yang mana mereka berada dalam status sosial yang sama, iaitu:

“Minta datang ke bilik saya pada pukul 2 petang.”

             Berdasarkan ayat tersebut, ujaran yang diungkapkan itu seolah-olah satu arahan yang perlu dipatuhi sedangkan mereka adalah rakan. Oleh itu, ujaran yang sesuai digunakan ialah:

“Minta tolong datang ke bilik saya lebih kurang pukul 2 petang.”

No comments:

Post a Comment