Thursday, 19 April 2012

SITUASI 29 : PERBEZAAN ANTARA RESMI DAN RASMI


Ada kalanya saya sering kali terfikir bagaimana caranya kita ingin membezakan maksud perkataan yang seakan-akan sama sahaja sebutannya. Tapi lahiriahnya ianya sama sekali berbeza terutamanya dari segi makna. Contohnya ialah perkataan rasmi dan resmi. Bila diteliti dengan betul, kedua-dua perkataan ini memang jauh sekali berbeza antara satu sama lain dari segi ejaan mahupun makna. Tetapi apabila kita menyebutnya, ianya seakan-akan sama sahaja. Justeru, kita akan menjadi keliru tentang apakah perbezaan maksud kedua-dua perkataan tersebut?

              Rasmi didefinisikan sebagai disahkan oleh kerajaan atau yang berkuasa. Selain itu, ianya dianggap sebagai diisytiharkan oleh kerajaan atau sesuatu jabatan. Contohnya ialah:
bahasa rasmi, surat rasmi, tugas rasmi, 
dan upacara rasmi

           Resmi pula didefiniskan sebagai sifat semula jadi atau sifat khas yang diberikan kepada benda, adat perangai, dan tabiat. Contohnya ialah:
“Ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk”
“jangan ikut resmi lalang, makin berisi makin tegak”

        Oleh itu, berdasarkan definisi dan contoh yang diberikan, maka diharapkan tiada lagi kekeliruan yang timbul mengenai perbezaan ‘rasmi’ dan ‘resmi’. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa betapa berbezanya kedua-dua perkataan tersebut dalam konteks makna dan penggunaannya.

No comments:

Post a Comment