Tuesday, 24 April 2012

SITUASI 32 : RUJUKAN KEHORMAT


Rujukan kehormat termasuk juga dalam sistem sapaan dalam bahasa Melayu. Rujukan hormat ialah frasa yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang kehormat. Pengetahuan terhadap rujukan hormat sangat penting bagi semua orang kerana ianya juga merujuk kepada aspek kesantunan berbahasa. Sekiranya kita tersalah menggunakan rujukan kehormat, maka secara tidak langsung boleh dianggap sebagai kurang beradab. Antara contoh rujukan kehormat beserta orang yang disapa ialah:

Rujukan kehormat
Orang yang disapa
Kebawah Duli Yang Maha MuliaSeri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong
Duli Yang Maha Mulia
Sultan, Sultanah, Raja Perempuan
Yang Amat Berbahagia
Tun dan Toh Puan
Yang Berbahagia
Tan Sri, Datuk, Profesor, Doktor
Yang Arif
Hakim
Yang Amat Arif
Ketua Hakim Negara
Yang Berhormat
Wakil rakyat, menteri, timbalan menteri, setiausaha parlimen, Ahli Dewan Rakyat
Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri
Yang Berusaha
Ketua Jabatan tanpa gelaran

        Penggunaan rujukan kehormat yang digunakan kepada orang yang disapa perlulah betul dan tepat. Hal ini demikian kerana telah berlaku satu peristiwa yang mana pengacara majlis telah menggunakan rujukan kehormat Yang Berbahagia untuk merujuk kepada seorang ketua jabatan tanpa gelaran yang mana rujukan kehormat yang sepatutnya adalah Yang Berusaha. Setelah beliau mendengar rujukan kehormat yang diberikan kepadanya, beliau berkata bahawa ‘Selepas ini kenalah saya bertanding dalam pilihanraya’.  Merujuk kepada situasi tersebut, secara tidak langsung ianya telah mencacatkan majlis tersebut dan kemungkinan telah meyinggung perasaan orang yang disapa. Oleh itu, penggunaan rujukan kehormat yang betul perlulah dikenal pasti terlebih dahulu sebelum ianya digunakan.

No comments:

Post a Comment