Tuesday, 13 March 2012

Situasi 7 : Kepelbagaian bahasa


   Sesuatu perkataan itu dapat dilafazkan dengan menggunakan bahasa yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama. Pada hari ini, situasi seperti ini dapat saya lihat sewaktu turun daripada bas yang mana setiap orang akan mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas tersebut. Namun begitu, ucapan terima kasih itu sering kali diucapkan dalam pelbagai bahasa. Antaranya ialah terima kasih, xiexie, arigator, thank you, gamsahabnida, dan banyak lagi.


        Walaupun perkataan-perkataan ini disebut dalam bahasa yang berbeza, tetapi ianya tetap membawa maksud yang sama iaitu ucapan penghargaan yang diberikan kepada seseorang di atas jasanya. Keadaan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum ini secara tidak langsung memungkinkan penggunaan pelbagai bahasa ini berlaku. Hal ini demikian kerana setiap kaum mempunyai bahasanya yang tersendiri. Selain itu, kemajuan dalam bidang teknologi di samping peranan media massa yang memaparkan rancangan televisyen daripada serata dunia secara tidak langsung membolehkan seseorang itu memahami serta mempelajari pelbagai bahasa. Oleh itu, dapat saya simpulkan bahawa kepelbagaian bahasa ini secara tidak langsung telah menunjukkan betapa unik dan indahnya bahasa yang terdapat di serata dunia.

No comments:

Post a Comment