Thursday, 29 March 2012

Situasi 19 : Bahasa kedua


Setelah seseorang itu memperoleh bahasa pertama iaitu bahasa ibunda, seseorang itu pasti akan memperoleh bahasa kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa kedua?

               Bahasa kedua ialah bahasa yang telah diperlajari setelah mempunyai bahasa pertama. Bahasa kedua negara kita Malaysia ialah bahasa Inggeris. Hal ini demikian kerana segala urusan rasmi negara digunakan dalam bahasa Melayu, tetapi penggunaan bahasa Inggeris juga turut diutamakan dalam urusan tertentu
               Bahasa kedua masyarakat Melayu merupakan bahasa Inggeris. Keadaan ini berlaku kerana setelah menguasai bahasa Melayu, mereka diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggeris terutamanya di sekolah. Selain itu, apabila seseorang itu boleh menguasai lebih daripada satu bahasa, maka bahasa yang dikuasainya itu selain daripada bahasa ibunda dikategorikan sebagai bahasa kedua. Bahasa ketiga, keempat atau lain-lain bahasa yang dipelajarinya, tetap diketagorikan sebagai bahasa kedua.
               Seperti yang kita ketahui, penguasaan bahasa pertama berlaku secara semula jadi sejak kecil lagi. Berbeza pula dengan bahasa kedua yang mana kita perlu mempelajarinya secara formal dan memerlukan latihan pengukuhan secara berterusan untuk membolehkan kita menguasai bahasa tersebut. Penguasaan bahasa kedua bagi penutur asli seperti masyarakat Melayu bukanlah satu perkara yang mudah kerana ianya perlu dipelajari dengan bersungguh-sungguh di samping latihan pengukuhan secara berterusa.
               Oleh itu, dapat dinyatakan bahawa penguasaan bahasa kedua sangat dititikberatkan dalam masyarakat Melayu terutamanya. Hal ini demikian kerana bahasa kedua masyarakat Melayu iaitu bahasa Inggeris telah dikategorikan sebagai bahasa antarabangsa disebabkan kebanyakan urusan pertadbiran antarabangsa menggunakan bahasa Inggeris. Justeru, tidak salah untuk kita menguasai bahasa kedua kerana  penguasaan lebih daripada satu bahasa akan menunjukkan seseorang itu tinggi dengan ilmunya
.

No comments:

Post a Comment