Monday, 19 March 2012

Situasi 11 : Bahasa iklan


Perkataan ‘iklan’ berasal daripada bahasa Arab l’lan yang membawa makna memberitahu atau memaklumkan supaya diketahui oleh semua orang. Bahasa iklan yang digunakan di negara ini telah ditetapkan dengan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Hal ini termaktub dalam Undang-undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan) 1982 yang terkandung dalam Akta Kerajaan Tempat 1976 iaitu sesuatu iklan hendaklah dalam bahasa Malaysia sama ada dengan sendirinya atau bersama-sama bahasa lain. Oleh itu, dalam bahasa iklan penggunaan bahasa yang betul sangat dititikberatkan seiring dengan seruan kerajaan yang memartabatkan bahasa Melayu di negera ini diutamakan penggunaannya baik dalam sektor awam mahupun swasta. Namun begitu, keadaan sebaliknya yang berlaku yang mana penggunaan bahasa dalam bahasa iklan diabaikan dan ianya dengan sewenang-wenangnya digunakan sama ada di letakkan sebagai papan tanda di tepi jalan serta dihebahkan melalui media cetak dan media elektronik. Contohnya:- 
Rajah 1


Rajah 2
      
             Berdasarkan Rajah 1 dapat kita lihat bahawa 100% bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut adalah bahasa Inggeris. Seperti yang kita sedia maklum, undang-undang telah menetapkan bahawa iklan haruslah menggunakan bahasa Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung akan menyukarkan usaha kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, berdasarkan Rajah 2 dapat kita lihat kesalahan penggunaan bahasa Melayu. Iklan yang menggunakan ayat ‘pembekal jenis buah-buahan’ sama sekali salah dalam sistem bahasa Melayu dan ayat yang sepatutnya ialah ‘pembekal buah-buahan’. Hal ini belum lagi ditambah dengan penggunaan bahasa yang digunakan dalam iklan di surat khabar mahupun media massa.

               Oleh itu, saya berpendapat bahawa keadaan seperti ini tidak seharusnya berlaku dan pihak yang berkaitan perlulah mengambil berat akan masalah ini. Jika perkara ini tidak di atasi, maka usaha kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu akan menjadi satu usaha yang sia-sia. Apabila terdapat kesalahan dalam bahasa iklan, maka langkah yang sewajarnya perlu di ambil dan iklan yang dipaparkan itu perlu ditarik balik.  

No comments:

Post a Comment