Friday, 30 March 2012

Situasi 20 : Bahasa istana


Mempunyai pengetahuan umum dalam penggunaan bahasa istana sangat penting bagi semua orang. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan kesalahfahaman atau mewujudkan sikap kurang sopan apabila berhadapan dengan kaum kerabat diraja sekiranya kita salah dalam penggunaan bahasa istana.
               Bahasa istana ialah variasi bahasa yang digunakan khusus untuk golongan diraja. Variasi bahasa ini juga dikenali sebagai bahasa dalam. Penggunaan bahasa ini bertujuan untuk menunjukkan perbezaan antara golongan diraja dengan orang biasa. Hal ini demikian kerana bahasa istana ini digunakan oleh orang kebanyakan untuk berhubung dengan kerabat diraja. Bahasa yang digunakan sewaktu berkomunikasi bersifat lembut, lunak, beradat, dan terhormat. Antara contoh bahasa istana ialah:

           Bahasa biasa               Bahasa istana
          kata/perintah                     titah
                mandi                        bersiram
             saya(raja)                        beta
      saya (rakyat biasa)                 patik
 dia (rakyat menyapa raja)         baginda
                maaf                      ampun kurnia
         meninggal dunia                mangkat
    
               Oleh itu, bahasa istana sangat penting dititikberatkan sewaktu berkomunikasi antara orang kebanyakan dengan kerabat diraja kerana ianya bertujuan untuk menunjukkan tanda hormat kita kepada mereka. Semasa rakyat bertemu dengan kerabat diraja, ciri pemulukan atau perbuatan menyanjung raja untuk meletakkan baginda pada tahap yang tinggi sangat dititikberatkan. Antara contoh pemulukan ialah Duli Yang Di-Pertua, Duli Yang Maha Mulia, dan Ke Bawah Duli. Justeru, sifat apabila kita bersemuka dengan kerabat diraja kita haruslah menggunakan bahasa istana yang betul untuk menunjukkan taat setia dan tanda hormat.

No comments:

Post a Comment