Tuesday, 27 March 2012

Situasi 17 : Bahasa basahan


Sedar atau tidak, bahasa sehari-hari yang kita gunakan dalam kehidupan seharian dikenali sebagai bahasa basahan. Apa itu bahasa basahan?
              
               Bahasa basahan ialah bentuk bahasa pertuturan seharian dalam konteks tidak rasmi. Semasa penggunaan bahasa basahan, aspek tatabahasa atau kegramatisan ayat tidak dipentingkan kerana ianya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah atau loghat. Unsur yang dipentingkan dalam bahasa basahan ini ialah kefahaman antara pendengar dan penutur. Istilah lain bagi bahasa basahan ialah bahasa kolokial, bahasa bersama dan bahasa biasa.

               Bahasa basahan yang digunakan dalam bentuk lisan berlaku apabila komunikasi wujud secara terus antara dua orang dengan menggunakan bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian. Manakala dalam dalam bentuk tulisan pula, bahasa basahan ditulis secara ringkas dan tidak mengikut ejaan sepenuhnya. Oleh itu, bahasa basahan dikatakan sebagai bahasa yang dapat mewujudkan kemesraan antara satu sama lain kerana biasanya tajuk perbualan berkisar kepada perkara-perkara yang ringan serta mudah difahami. Antara contoh bahasa basahan ialah nak, tak, dah, kecik, pulak, amek, dak, dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment