Thursday, 15 March 2012

Situasi 9: Bahasa pasar


Apa itu bahasa pasar?

Bahasa pasar ialah bahasa basahan sehari-hari dalam urusan seharian yang pada kebiasaannya wujud percampuran dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa pasar juga dikatakan sebagai bahasa yang tidak gramatis kerana mengabaikan hukum DM. Kebiasaannya, bahasa pasar ini sering dituturkan dalam masyarakat sewaktu orang Melayu berbual dengan orang Cina ataupun India. Keadaan ini berlaku disebabkan bahasa yang digunakan oleh orang Melayu itu dicampur-adukan dengan unsur bahasa Cina atau bahasa Tamil. Situasi yang sama juga berlaku apabila orang Cina dan orang India bertutur dalam bahasa Melayu. Contoh bahasa pasar ialah:

"Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak: tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. Lagi satu mesti ingat-ingat kasi itu budak makan dia punya emak punya susu saja, jangan susu lain. Itu emak punya susu dia punya makan yang lebih baik sekali, lagi bersih dan senang boleh dapat, tidak kena belanja."
(Petikan daripada Pelita Bahasa Melayu)

         Akibat daripada penggunaan bahasa pasar yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat telah menyebabkan mereka tidak dapat membezakan sama ada bahasa itu merupakan bahasa Melayu yang betul atau tidak. Keadaan seperti ini sangat merunsingkan kerana ianya secara tidak langsung akan merosakkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu.

           Oleh itu, saya berpendapat bahawa orang Melayu perlulah bertutur dalam bahasa Melayu standard ketika berkomunikasi dengan orang Cina ataupun India untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan dalam bahasa. Selain itu, penggunaan kosa kata bahasa Melayu bagi orang Cina dan India di sekolah perlulah dipertingkatkan lagi agar mereka dapat menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik pada masa akan datang.

No comments:

Post a Comment