Friday, 16 March 2012

Situasi 10 : Gelaran kurniaan


      Menurut Wikipedia Ensiklopedia bebas, gelaran merupakan suatu kata awalan atau akhiran yang ditambah kepada nama seseorang sama ada menandakan darjah kebesaran atau kedudukan seseorang secara rasmi tidak kira ianya merupakan kelayakan profesional atau akademik. Gelaran kurniaan pula merupakan satu gelaran yang diperoleh hasil daripada pencapaian dan sumbangan seseorang. Gelaran yang diperoleh oleh seseorang hasil daripada kejayaannya dalam bidang akademik atau ikhtisas dikenaki sebagai gelaran kurniaan ikhtisas. Contohnya ialah Profesor Diraja, Profesor Emeritus, Profesor, Profesor Madya, Doktor, Cikgu, Ustaz atau Ustazah.

         Bagi sesetengah orang yang menerima gelaran kurniaan ini mereka sangat mengambil berat terhadap gelaran yang diperolehnya. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati dan mengenalpasti terlebih dahulu gelaran seseorang sebelum kita menggunakannya kerana ianya sangat sensitif bagi sesetengah orang kerana mereka beranggapan bahawa jika kita tersalah memberi gelaran, kita dikatakan seolah-olah menyindir orang tersebut. Namun begitu, terdapat juga sebilangan daripada mereka yang tidak kisah dengan gelaran yang diberikan. 

            Oleh itu, saya berpendapat bahawa bagi menghormati seseorang itu terutamanya pensyarah kita perlulah mengetahui gelaran yang diberikan atas kejayaannya dalam bidang akademik kerana bagi memperoleh gelaran tersebut memerlukan usaha yang sangat besar. Justeru, bagi menghargai usahanya itu kita perlulah bijak untuk berbicara dengan menggunakan gelaran yang sebetul-betulnya.

No comments:

Post a Comment