Tuesday, 20 March 2012

Situasi 12 : Bahasa kiasan

Apa itu bahasa kiasan?

Bahasa kiasan ialah perkataan atau ungkapan yang digunakan dalam makna yang berlainan daripada makna sebenar atau makna biasa perkataan itu. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa bahasa kiasan merupakan satu bentuk bahasa yang istimewa sifatnya kerana bahasa ini digunakan sebagai bahasa berlapik, yakni bahasa yang mempunyai maksud tersirat sebangai bandingan. Oleh itu, bahasa kiasan yang digunakan ini mempunyai makna disebaliknya yang perlu difahami dan dihayati dengan betul. Antara contoh bahasa kiasan ialah peribahasa, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perbilangan, dan perumpamaan.

               Bahasa kiasan sering kali digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan sesuatu perkara dengan perkara-perkara yang indah serta menyindir seseorang itu dengan menggunakan kata-kata tersirat. Namun begitu, apabila kita menghayati bahasa kiasan dengan betul, secara tidak langsung kita dapat mengetahui betapa indah dan uniknya bahasa kiasan itu. Selain itu, melalui penggunaan bahasa kiasan kita dapat menyindir seseorang itu dengan menggunakan kata-kata yang baik tanpa menyinggung perasaan seseorang itu. Antara contoh ayat yang menggunakan bahasa kiasan ialah:-

Hitam bagai buntut belanga (perihal keburukan seseorang)
Puteri lilin(perempuan yang tidak tahan panas)
Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula(seseorang yang telah tahu perihal sesuatu perkara tetapi berpura-pura tidak mengetahuinya.  

               Oleh itu, dapat saya simpulkan bahawa bahasa kiasan merupakan satu bahasa yang sangat indah jika kita tahu fungsinya. Penggunaan unsur-unsur yang indah dalam mengungkapkan sesuatu perkara itu akan menjadikan perkara yang ingin kita sampaikan itu menjadi lebih menarik di samping penggunaan unsur-unsur alam semulajadi dalam 
penggunaannya. Justeru, saya  generasi kini dan akan datang haruslah dapat terus mengaplikasikan penggunaan bahasa kiasan dalam kehidupan seharian disebabkan penggunaan bahasanya yang cukup menarik dan indah.

No comments:

Post a Comment