Thursday, 22 March 2012

Situasi 14 : Bahasa halus


Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu perkara tanpa menyinggung perasaan seseorang, kita haruslah bijak menggunakan perkataan yang sesuai dengan keadaan yang berlaku. Oleh hal yang demikian, bahasa halus digunakan untuk menjaga hati seseorang.

            Bahasa halus ialah suatu sistem bahasa yang beradat, bersopan santun, dan berbudaya tinggi. Perkataan yang digunakan melambangkan kesopanan dan bernilai tinggi serta lengkap dengan sistem nahu. Bahasa halus juga menggunakan kata ganti nama yang lengkap dan bersopan serta menggunakan nada pengucapan yang rendah, lembut dan menimbulkan kemesraan. Dalam surat-menyurat antara ahli keluarga, bahasa halus digunakan dalam kata ganti nama diri. Antaranya ialah nenda, ayahanda, bonda, kekanda, dan adinda. Tujuannya ialah untuk menghormati orang tersebut.

          Selain itu, dalam bahasa halus penggunaan bahasa kiasan dan peribahasa turut digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kurang manis. Bahasa kiasan yang sering digunakan dalam bahasa halus ialah kiasan pemanis. Contohnya:
Mati – meninggal dunia
Dikuburkan – dikebumikan
Bunting – berbadan dua

               Bahasa halus ini digunakan bertujuan untuk menjaga perasaan orang yang dilawan bercakap, mewujudkan kemesraan, serta menghormati peraturan adat istiadat. Oleh itu, penggunaan bahasa halus secara tidak langsung membolehkan kita menjaga hati seseorang sewaktu berkomunikasi di samping mewujudkan rasa saling hormat-menghormati antara satu sama lain.

No comments:

Post a Comment