Thursday, 8 March 2012

Situasi 4 : Makna yang sama


       Perkataan maaf dapat didefinisikan sebagai kerelaan melepaskan atau membebaskan seseorang daripada hukuman atau denda kerana sesuatu kesalahan (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 2002:836). Perkataan maaf ini sering kali kita lafazkan apabila kita melakukan kesalahan sama ada kesalahan yang dilakukan itu disengajakan atau tidak. Namun begitu, dalam satu situasi apabila saya secara tidak sengaja telah melanggar seseorang, kecendorongan untuk saya memohon maaf bukanlah dengan mengungkap perkataan ‘maaf’ dalam bahasa Melayu tetapi lebih kepada ‘sorry’ dalam bahasa Inggeris. Keadaan yang mana kita lebih suka untuk mengungkapkan perkataan dalam bahasa Inggeris berlaku diluar kawalan kita sendiri. Saya berpendapat bahawa kecenderungan untuk mengungkapkan perkataan ‘sorry’ berbanding ‘maaf’ adalah disebabkan situasi kita yang berada dalam sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa yang mana secara tidak langsung boleh bertutur dalam bahasa Inggeris.  Hal ini mungkin disebabkan kita sering digalakkan untuk menggunakan bahasa Inggeris di samping penggunaan bahasa Melayu.

         Keadaan ini seiring dengan seruan kerajaan melalui dasar memartabatkan bahasa Melayu memperkukuhkan bahasa Inggeris. Oleh itu, tidak salah sekiranya kedua-dua bahasa ini digunakan untuk memohom maaf kerana ianya membawa maksud yang sama.

No comments:

Post a Comment